SUNULAN TEŞVİK VE AVANTAJLAR
 
• Gelir veya Kurumlar Vergisi Muafiyeti
• Personele İlişkin Gelir Vergisi Muafiyeti ( Serbest bölgede çalışan tüm personeli kapsar )
• KDV ve Damga Vergisi Muafiyeti
• Gümrük Vergisi Muafiyeti
• 20 Yıl Faaliyet Ruhsatı Süresi 
 
Ek destekler;
 
Döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek diğer sektörler 5 yıl süresince desteklenir;
 
a) Bu alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 (on) nitelikli personelin aylık brüt ücretleri, %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15.000 ABD doları,
 
b) Bu alanlarda kiraladıkları işyerlerine ilişkin kira harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD doları olacak şekilde desteklenir.