Serbest Bölge Nedir?

 

Yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla kurulmuş, ülkenin siyasi sınırları içerisinde olmakla beraber, gümrük sınırları dışında konumlandırılan, vergi, tarife, kota gibi olağan ticaret engellerinin ortadan kaldırıldığı, bürokratik şartların azaltıldığı,sınai ve ticari faaliyetler için geniş teşvik ve avantajların sunulduğu özel ekonomi bölgesidir.

 

* Ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber gümrük bölgesi dışında sayılan,

* Ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı,

* Sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı,

* Fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerlerdir.


Türkiye’ de kurulu 19 serbest bölgede; Direkt olarak 65.000 kişi, dolaylı olarak da 150.000 kişinin üzerinde istihdam sağlanmaktadır. Serbest bölge yönetim şeması Gümrük Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü ve İşletici Firma olarak belirlenmiştir.

 

Serbest Bölgelerin Sağladığı Avantajlar 

 

► Gümrük vergisi ve aynı tür diğer vergilerden %100 muafiyet. 

 

► İmalat şirketleri için kurumlar vergisinden %100 muafiyet.

 

► KDV ve özel tüketim vergisinden %100 muafiyet.

 

► Düzenlenecek evraklara uygulanan damga vergisinden %100 muafiyet.

 

► Emlak vergisinden %100 muafiyet.

 

► Tamamı yurt dışına olmak kaydıyla Serbest Bölgelerden verilecek belirli lojistik hizmetlere %100 gelir ve kurumlar vergisi istisnası.

 

► Çalışan maaşı üzerinden alınan gelir vergisinden %100 muafiyet (serbest bölgelerde ürettiği ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini ihraç eden şirketler için).

 

► Mallar süre sınırlaması olmaksızın serbest bölgelerde tutulabilmektedir.

 

► Şirketler, serbest bölgelerden elde edilen kârı hiçbir sınırlama olmaksızın yurt dışına ya da Türkiye’ye serbestçe aktarabilmektedir.

 

► Mülk alım-satımında tapu harcından muafiyet.

 

► İnşaat, proje, iskân, izin ve onay süreçlerinde KDV muafiyeti.

 

► KDV ve diğer vergilerden muaf hazır altyapı.

 

Serbest Bölgeler Kanunu pdf