Bilişimin Yıldızları Programı yürürlüğe girdi

 

İhtisas Serbest Bölgesi’nde yer alan şirketlere +20 Puan

 

Kararın amacı; şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşlarının ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaları amacıyla altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürün ve hizmetlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması, markalaşması için gerekli faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ilişkin hususları düzenlemek olarak belirlendi.

 

Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı şirketlerin E-Turquality Programı kapsamına alınmasıyla ilgili olarak İhtisas Serbest Bölgesi'nde yer alan şirketlere +20 puan ilave edilerek öncelik verilmesi yönünde karar alındı.

 

* Serbest Bölge/İhtisas Serbest Bölgesi’nde yer alan şirketler +20 Puan

* TÜBİTAK-Teydeb programını başarılı bir şekilde tamamlayan şirketler +5 Puan

* Yurt dışı marka tescil belgesine sahip şirketler +5 Puan

* Hizmet/Ürün tescil belgesine sahip şirketler +5 Puan

* Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi’ne sahip şirketler +10 Puan

* Devlet Malzeme Ofisi Kataloğu’nda ürünü/hizmeti bulunan şirketler +10 Puan

 

 

Karar: Detay

 

Önkoşul: Tıklayın

 

 

 

Kaynak: https://www.dunya.com/